Thursday, 22 September 2016

Information meeting for students and parents about our Erasmus projectToday (22.10.2016) we presented to parents and students our project talking about its main aim and cooperation regulations that we will have between our school and our partners from France, Turkey and Romania..

First transnational meeting about our project "Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes" will be held in October 2016 in Junior High School John Paul II in Luboń, Poland. We will meet with teachers and coordinators from these countries to create a detail schedule of mobilities, aims that we have to realized, to create a Regulation of participation in this project.

We will have first mobility in December (France/ Réunion). Our students have to increase their language skills till that time because English will be our working language.

After meeting in October we will inform parents about decisions we`ve made.


 Fot. Paulina Hącia

Friday, 9 September 2016

Pictures of eclipse in Réunion island

Here are many pictures of eclipse in Réunion island made thursday september 1st  2016.

A picture of the eclipse

Reflect of eclipse throught the  foliage

We are taking the pictures of eclipse in the playground of midlle school

Kamil is watching the eclipse

Reflect of eclipse throught the  foliage

You can see the shadows of the sun between the fingers+
Reflet of the sun in the box
Thea is watching the eclipse
Alexandre is watching the eclipse

Lucas is watching the eclipse

Thursday, 8 September 2016

Monday, 5 September 2016

For Polish studentsProjekt Erasmus

W roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 Gimnazjum nr 2 w Luboniu realizować będzie projekt Erasmus. „Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes”. Naszymi partnerami są szkoły z Francji (Reunion), Rumunii i Turcji.
1.       Cele projektu
Głównym celem projektu jest poznawanie i odkrywanie sztuki. Uczniowie podczas warsztatów, zajęć, spotkań z profesjonalistami oraz zaproszonymi artystami będą mogli  nabyć wiedzę i umiejętności, w dużej mierze wykraczające poza ramy szkolnych programów. W czasie dwóch lat trwania projektu przybliżymy takie dziedziny jak fotografia, literatura, malarstwo, architektura, street art, land art, muzyka i teatr, będziemy łączyć teorię z praktyką.
Dodatkowym atutem projektu jest możliwość posługiwania się językiem obcym, głównie angielskim. Uczniowie podczas spotkań z partnerami będą przedstawiać sprawozdania ze zrealizowanych zadań, pisać relacje na blogu, komunikować się z rówieśnikami w sytuacjach życia codziennego.
Przewidziane są dwa spotkania uczestników projektu rocznie: w grudniu w szkole francuskiej, w kwietniu będziemy gościć młodzież w naszym gimnazjum, wyjazdy do Rumunii i Turcji zaplanowano na kolejny rok szkolny.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektów Erasmus+ Edukacja szkolna -Akcja K2 -Partnerstwa strategiczne – Partnerska współpraca szkół.
Więcej informacji o naszym projekcie na stronie http://artlocalerasmus.blogspot.nl
2.       Do kogo adresowany jest projekt?
Z uwagi na czas trwania projektu mogą w nim wziąć udział uczniowie obecnych klas I i II, którzy interesują się różnymi dziedzinami sztuki, posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, są gotowi wyjechać za granicę i przyjąć rówieśników w domu. Maksymalna ilość uczniów zakwalifikowanych do projektu – 30. Przewidziana jest ewentualna lista rezerwowa.
3.       Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Do dnia 15 września należy wypełnić formularz w formie elektronicznej ( po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami).Jest on dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/d6Y6zE1Caw0XxVR73
W późniejszym terminie odbędzie się spotkanie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą mailową.
Informacje o projekcie zostaną podane na zebraniach rodziców, poprzez dziennik elektroniczny, na szkolnej stronie internetowej oraz w holu szkoły.

Koordynatorem projektu jest Magdalena Madajczyk-Głowacka