Monday 5 September 2016

For Polish studentsProjekt Erasmus

W roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 Gimnazjum nr 2 w Luboniu realizować będzie projekt Erasmus. „Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes”. Naszymi partnerami są szkoły z Francji (Reunion), Rumunii i Turcji.
1.       Cele projektu
Głównym celem projektu jest poznawanie i odkrywanie sztuki. Uczniowie podczas warsztatów, zajęć, spotkań z profesjonalistami oraz zaproszonymi artystami będą mogli  nabyć wiedzę i umiejętności, w dużej mierze wykraczające poza ramy szkolnych programów. W czasie dwóch lat trwania projektu przybliżymy takie dziedziny jak fotografia, literatura, malarstwo, architektura, street art, land art, muzyka i teatr, będziemy łączyć teorię z praktyką.
Dodatkowym atutem projektu jest możliwość posługiwania się językiem obcym, głównie angielskim. Uczniowie podczas spotkań z partnerami będą przedstawiać sprawozdania ze zrealizowanych zadań, pisać relacje na blogu, komunikować się z rówieśnikami w sytuacjach życia codziennego.
Przewidziane są dwa spotkania uczestników projektu rocznie: w grudniu w szkole francuskiej, w kwietniu będziemy gościć młodzież w naszym gimnazjum, wyjazdy do Rumunii i Turcji zaplanowano na kolejny rok szkolny.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektów Erasmus+ Edukacja szkolna -Akcja K2 -Partnerstwa strategiczne – Partnerska współpraca szkół.
Więcej informacji o naszym projekcie na stronie http://artlocalerasmus.blogspot.nl
2.       Do kogo adresowany jest projekt?
Z uwagi na czas trwania projektu mogą w nim wziąć udział uczniowie obecnych klas I i II, którzy interesują się różnymi dziedzinami sztuki, posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, są gotowi wyjechać za granicę i przyjąć rówieśników w domu. Maksymalna ilość uczniów zakwalifikowanych do projektu – 30. Przewidziana jest ewentualna lista rezerwowa.
3.       Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Do dnia 15 września należy wypełnić formularz w formie elektronicznej ( po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami).Jest on dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/d6Y6zE1Caw0XxVR73
W późniejszym terminie odbędzie się spotkanie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą mailową.
Informacje o projekcie zostaną podane na zebraniach rodziców, poprzez dziennik elektroniczny, na szkolnej stronie internetowej oraz w holu szkoły.

Koordynatorem projektu jest Magdalena Madajczyk-Głowacka

No comments:

Post a Comment